Škola nejsou jenom zdi, ale hlavně lidé v ní a v jejím okolí

Vzdělávací program Rovnýma slovama podporuje rozvoj demokratické kultury ve školních komunitách

Máte ve škole prostor, kde se slyšíte a jste slyšeni?

Pomůžeme ve vaší škole vytvořit prostředí, kde je každý jeden z vás brán vážně a s respektem.

Posílíme komunitu, která nachází shodu, přináší svěží impulzy a společně hledá řešení.

Podpoříme lidi ve vedení školy, pro které škola není jen budova, ale především inspirativní žitovní příběhy.

Jak vás a vaši školu podpoříme?

Uspořádáme setkání žáků, učitelů a rodičů v malých skupinách a vytvoříme tak prostor pro rozvahu o důležitých tématech, na která v každodenním shonu nezbývá čas.

Při objevování společných témat vám budou oporou naši expertní průvodci, kteří se postarají o hladký průběh setkání a jeho celkový přínos.

Odborné vedení skupin a strukturovaný proces maximálně podpoří konstruktivní přístup všech zúčastněných včetně vedení školy.

Jsme Centrum občanského vzdělávání

Od roku 2009 se jako jediná organizace v Česku systematicky zabýváme tím, jak pomocí vzdělávání posilovat odolnost naší demokracie. V tomto programu využíváme zkušenosti nasbírané působením na všech úrovních vzdělávání, doma i v zahraničí.

Zapojte se do programu Rovnýma slovama!