Do rozhovoru o životě ve škole vnášíme hlas každého v její komunitě

V programu Rovnýma slovama organizujeme ve školách setkání, kde mohou žáci, rodiče, učitelé a další členové školní komunity mluvit o tom, co je pro ně v souvislosti se školou podstatné.

Zapojit se je často těžké, možná to znáte sami...

Nemám čas
zpomalit a zaměřit se na to podstatné.

Nemám s kým
sdílet svoje obavy, frustrace a nápady.

Nemám chuť
plýtvat energii na věci, které stejně k ničemu nepovedou.

Čím více hlasů napříč školou zazní, tím lépe se v ní budete cítit

Každý hlas bude na setkání vyslyšen a brán vážně

Pro vytvoření bezpečného prostředí probíhají setkání jednotlivých skupin nejprve samostatně. (skupina žáků, učitelů atd.)

Zkušený průvodce pohlídá vaše pohodlí i konstruktivní přístup skupiny

Naši průvodci jsou zcela nestranní, nic a nikoho nehodnotí. Naopak dávají prostor každému se volně vyjádřit.

Téma si zvojíte sami

Průvodci také nepřináší žádná vlastní témata. Pouze hlídají strukturu setkání, jehož obsahem jste vy a vaše nápady.

Účast na setkáních je dobrovolná a bezplatná

Školy se do našeho programu hlásí dobrovolně. Dávají tím prostor všem členům školní komunity, kteří se chtějí podílet na jejím budování a zdravém rozvoji.

Zlepšili dopravní situaci v okolí své školy i vztahy s místními

"Po diskuzi všech možných témat jsme se na prvním setkání shodli, že nás nejvíce trápí dopravní situace v okolí školy. Z různých stran k tomu zaznívaly výtky, ale nikdo nebyl schopný věc řešit. Tak jsme se rozhodli, že se toho chopíme sami.
Na druhém setkání jsme s pomocí průvodce sestavili akční plán a věci se daly do pohybu. Zorganizovali jsme soutěž pro děti, oslovili rodiče, probírali to s učiteli i sousedy. Po pár měsících se situace výrazně zlepšila. Teď funguje doprava i vztahy s okolím."
(ZŠ a MŠ Chodov, únor 2021)

Pro vytvoření bezpečnějšího prostoru se většinou skupiny potkají nejdřív samostatně

Rodiče mluví s rodiči

Na zapojení se do dění školy mnohdy nezbývá z pochopitelných důvodů čas. Ale i krátká, dobře strukturovaná diskuse může mít zásadní dopad na kvalitu vzdělávacího prostředí vašich dětí.

Učitelé mluví s učiteli

Kdy jste si naposledy dali v klidu kafe a podívali se na vaši školu trochu s nadhledem? Přijďte se s kolegy zastavita promluvit si o vaší práci jinak než jste možná běžně zvyklí.

Žáci mluví s žáky

Znáte takové to jak vás nikdo nechce poslouchat nebo brát vážně? Přijďte na setkání, kde jsou vaše názory i problémy brány s respektem.

Setkání školské rady nebo jiných skupin napříč školou

K setkání přistupujeme vždy individuálně. Potřeby každé školy vnímáme zvlášť a adekvátně reagujeme na její specifické prostředí.