Setkání žáků s žáky

Chodíš do školy svých snů, nebo je v ní i co zlepšovat?

Přijď na setkání malé skupiny spolužáků, kde se můžeš podělit o téma, které tě pálí a zároveň si poslechnout, co zajímá ostatní.

Můžeš bez obav říct, co si opravdu myslíš, setkání proběhne bez přítomnosti učitelů i rodičů.

A pokud máš už teď nápady na zlepšení, ale jsi na to sám/sama, můžeš na setkání najít parťáka.

Navíc rozhodně nezůstane pouze u tlachání. Setkání povede průvodce, který pomůže naplánovat první kroky k realizaci nápadů či řešení problémů.

Nápady ze setkání anonymně sepíšeme a postaráme se, aby je vedení školy bralo vážně.

Samotné setkání je celkem sranda, vše probíhá přátelsky a s respektem.

A ještě se uliješ z hodiny!

Setkání povede jeden z našich zkušených průvodců. Zajistí aby se dostalo opravdu na všechny a bylo ti mezi ostatními dobře.

Kami
"Nemusíš vůbec nic, ale kdybys chtěl, můžeš cokoliv."

Mira
“Není čas ztrácet čas, ale na dobré věci si stojí za to počkat.”

Monika
“Baví mě nacházet to, co lidi spojuje, a dávat jim prostor k seberealizaci.”

Jak a kde setkání proběhne?
  • Setkání proběhne ve škole (budeš omluven/a z vyučování)
  • Předpokládaná délka je 90 minut
  • Aby se dostalo na všechny, setkání probíhají v malých skupinkách, zpravidla 3 až 8 účastníků
Jaké jsou 3 hlavní části setkání?

Všechny části zpravidla proběhnou v rámci dvou navazujících setkání, ale mohou proběhnout i naráz.

  1. Volný brainstorming nápadů: pojmenování témat, která pro vás představují příležitost či problém.
  2. Výběr tématu k řešení: z pojmenovaných témat si vyberete jedno, kterým se chcete dále zabývat.
  3. Tzv. akční plánování: průvodce vám pomůže naplánovat konkrétní kroky, které povedou k řešení vybraného tématu.

"Každý nápad se tu cení."

Ján, 5. třída
ZŠ Mikulova, leden 2022

“Tady si dovolím vyslovit návrhy, které bych si na zasedání parlamentu vyslovit nedovolil. Bál bych se, že tam to pro ostatní není téma.”

Ondra, žák 6. třídy
člen žákovského parlamentu
ZŠ Chodov