Zásady práce s vašimi údaji

Jsme Centrum občanského vzdělávání, z. s., IČO 227 48 831, se sídlem Vyšehradská 320/49, Nové Město, 128 00 Praha 2, jsme vedeni u Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 24106.

Kontaktovat nás můžete na e-mailu: info@obcanskevzdelavani.cz

V naší organizaci zpracováváme některé osobní údaje. O tomto zpracování se můžete dočíst v tomto dokumentu.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).
 

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře, e-mailu nebo jiného komunikačního kanálu. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte. 

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně produktů a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace. 

B. Zpracování osobních údajů v případě spolupráce

Pokud vám budeme poskytovat naše služby (nebo produkty), budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. 
Mohou to být fakturační údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresa/sídlo a údaje o službě, kterou poskytujeme. 

Mohou to být také přihlašovací údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, případně pseudonym, který pro přihlášení používáte a jiné informace, které nám do přihlášky nebo navazujících formulářů vyplníte. 

Zpracováváme také údaj o tom, jestli jste starší 15 let a pokud ne, informaci o souhlasu vašich zákonných zástupců s účastí na naší akci.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali objednané služby. 

Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně realizace služby, případně ohledně vašich dotazů. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění našich povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté po dobu stanovenou předpisy pro splnění našich povinností (u daňových věcí 10 let od poskytnutí služby).

C. Newslettery

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste náš klient a nezakázali jste nám to, můžeme použít vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

V případě, že jste náš klient, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Dva roky po udělení souhlasu nebo od posledního poskytnutí služby. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailové adrese: info@obcanskevzdelavani.cz

D. Focení na akcích

S ohledem na povahu našich služeb z akcí zpravidla nepořizujeme fotografie ani videozáznamy. 

Pokud bychom výjimečně dělali akci, na které bychom chtěli pořizovat fotografie, výslovně vás o tom budeme informovat a požádáme vás o svolení.
 

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho spolku. Jsou to:

  • poskytovatelé e-mailingových služeb (různí e-mailový klienti);
  • poskytovatel cloudových úložišť elektronických dat, sdílených dokumentů či on-line formulářů (společnost Google Ireland Limited).

Vaše osobní údaje zůstávají na území Evropské unie.
 

III. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte na nás na e-mailové adrese info@obcanskevzdelavani.cz

V našem spolku není jmenovaný pověřenec pro oblast zpracování osobních údajů.

V našem spolku nedochází k profilování ani automatizovanému rozhodování.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.