Setkání rodičů s rodiči

Co kdyby vám škola nabídla prostor, kde se místo tlachání hledájí konstruktivní řešení?

Škola, která vstoupí do programu Rovnýma slovama, dává najevo svůj zájem o participativnější způsob jednání a nalézání shody. Pro rodiče je to pak příležitost vnést do prostředí školy svůj specifický pohed na to, co vnímají v rámci života svých dětí jako důležité.

Setkání rodičů přispívají do série aktivit, které na škole v rámci programu proběhnou.

Rozhovory i návazná iniciativa rodičů mají plnou podporu vedení školy.

Setkání jsou bezplatná a nikoho k ničemu nezavazují.

Co vám setkání přinesou?

 • Nadhled a porozumění díky srovnání vzájemných pohledů

 • Možnost mezi ostatními rodiči najít spojence

 • Příležitost vznést relevantní podněty na zlepšení

 • Možnost poskytnout vedení školy anonymní zpětnou vazbu

Setkání má pevně danou strukturu, abychom společný čas využili na maximum

Odborný průvodce zajistí, aby setkání odsýpalo a bylo vám na něm dobře: 

 • Nikoho a nic nehodnotí, pouze klade otázky

 • Všem dává prostor se vyjádřit

 • Podporuje konstruktivní diskuzi, ale netlačí ke konkrétnímu řešení
 • Hlídá čas a strukturu procesu

Pro zvídavé: Naše metoda vychází z tzv. formativní evaluace. Jejím cílem není hodnotit, ale pouze popsat problém a přetavit ho do podoby relevantní příležitosti.

Forma je pouze doporučená, většinou ji přizpůsobíme podle potřeby:

 • Většinou vše probíhá online, je ale možné se potkat i na živo, přímo ve škole.

 • Obvyklá doba trvání je 2–3 hodiny.

 • Aby měli prostor opravdu všichni, setkání probíhají v malých skupinkách (3 až 8 účastníků)

 • Výstupy ze setkání jsou formulovány anonymně

Všechny části proběhnou buď naráz, nebo v rámci 2 navazujících setkání:

 1. Úvod: seznámení se, očekávání, postup, časové možnosti...

 2. Tzv. mapování: analýza situace a fungování účastníků; pojmenování témat, která pro ně představují příležitost či problém

 3. Výběr tématu k řešení: z namapovaných témat si účastníci vyberou, kterým z nich by se chtěli dále zabývat

 4. Tzv. akční plánování: účastníci s pomocí průvodce plánují konkrétní kroky, které povedou k „řešení“ vybraného tématu

 5. Závěr: rekapitulace průběhu, zpětná vazba

"Rád bych ve škole více podporoval tento způsob sdílení a setkávání. Více informovat, ladit očekávání a motivovat k zapojení"
Rodič, ZŠ Chodov, březen 2021