Setkání učitelů s učiteli

Vystupte z denního koloběhu a promyslete
s kolegy to podstatné

Zapojením do programu Rovnýma slovama dává škola svým učitelům a učitelkám najevo zájem poskytnout bezpečný prostor pro oddych a nalézání vzájemného pochopení.

Přijďte se zastavit
a načerpat nové síly
i inspiraci.

Zamyslete se nad tématy, na která běžně nezbývá čas, a podívejte se na fungování školy i svoji vlastní práci trochu s nadhledem.

Díky tomu, že jsou výstupy ze setkání zcela anonymní, můžete dát vedení školy opravdu konstruktivní zpětnou vazbu.

Jakkoliv setkání směřují k formulaci nápadů pro zlepšení, je zcela na vás, jestli se do nich budete chtít následně zapojit.

Ze sborovny si udělali útulný obývák

"Díky těmto setkáním jsme naplánovali zútulnění naší sborovny. V běžném shonu před tím se nám nedařilo si k ničemu, co není pro školu naprosto nezbytné, pořádně sednout. Dříve sborovna sloužila jako průchoďák. Teď z ní máme obýváček – prostor, kde se učitelé rádi zastaví a popovídají si."
(ZŠ s RVJ K Milíčovu, únor 2022)

Setkání má pevně danou strukturu, abychom společný čas využili na maximum

Odborný průvodce zajistí, aby setkání odsýpalo a bylo vám na něm dobře: 

 • Nikoho a nic nehodnotí, pouze klade otázky

 • Všem dává prostor se vyjádřit

 • Podporuje konstruktivní diskuzi, ale netlačí ke konkrétnímu řešení
 • Hlídá čas a strukturu procesu

Pro zvídavé: Naše metoda vychází z tzv. formativní evaluace. Jejím cílem není hodnotit, ale pouze popsat problém a přetavit ho do podoby relevantní příležitosti.

Forma je pouze doporučená, většinou ji přizpůsobíme podle potřeby:

 • Většinou vše probíhá online, je ale možné se potkat i na živo, přímo ve škole.

 • Obvyklá doba trvání je 2–3 hodiny.

 • Aby měli prostor opravdu všichni, setkání probíhají v malých skupinkách (3 až 8 účastníků)

 • Výstupy ze setkání jsou formulovány anonymně

Všechny části proběhnou buď naráz, nebo v rámci 2 navazujících setkání:

 1. Úvod: seznámení se, očekávání, postup, časové možnosti...

 2. Tzv. mapování: analýza situace a fungování účastníků; pojmenování témat, která pro ně představují příležitost či problém

 3. Výběr tématu k řešení: z namapovaných témat si účastníci vyberou, kterým z nich by se chtěli dále zabývat

 4. Tzv. akční plánování: účastníci s pomocí průvodce plánují konkrétní kroky, které povedou k „řešení“ vybraného tématu

 5. Závěr: rekapitulace průběhu, zpětná vazba

“Je skvělé, že se tu přemýšlí o věcech, o kterých by se jinak nepřemýšlelo. Takový brainstorming. Občas na něco narazíme a něco se vyřeší.”
Učitelka Daniela, ZŠ s RVJ K Milíčovu
únor 2022