Setkání na míru

Pobavte se o vaší škole jinak než jste možná zvyklí

Škola, která vstoupí do programu Rovnýma slovama, dává najevo svůj zájem o participativnější způsob jednání a nalézání shody. V rámci programu vytvoříme podmínky pro příjemné, ale efektivní setkání nad tématy, která vaše komunita pokládá za podstatné.

Formáty setkání máme ve zvyku koncipovat pro jednotlivé skupiny školního společenství zvlášť, abychom vytvořili bezpečný a nestranný prostor. Zároveň ale vnímáme, že každá škola je individuální organismus a naopak propojení různých pohledů napříč školou může být ta správná cesta ke sdílení.

Pojdme spolu hledat tu správnou řeč

Zažijte školskou radu jinak, strukturovaně a s konkrétním výsledkem

Přijďte si nasdílet pohledy s ostatními členy školní komunity na individuálním setkání, které vám pomůžeme vymyslet a naplánovat

Setkání má pevně danou strukturu, abychom společný čas využili na maximum

Odborný průvodce zajistí, aby setkání odsýpalo a bylo vám na něm dobře: 

 • Nikoho a nic nehodnotí, pouze klade otázky

 • Všem dává prostor se vyjádřit

 • Podporuje konstruktivní diskuzi, ale netlačí ke konkrétnímu řešení
 • Hlídá čas a strukturu procesu

Pro zvídavé: Naše metoda vychází z tzv. formativní evaluace. Jejím cílem není hodnotit, ale pouze popsat problém a přetavit ho do podoby relevantní příležitosti.

Forma je pouze doporučená, většinou ji přizpůsobíme podle potřeby:

 • Většinou vše probíhá online, je ale možné se potkat i na živo, přímo ve škole.

 • Obvyklá doba trvání je 2–3 hodiny.

 • Aby měli prostor opravdu všichni, setkání probíhají v malých skupinkách (3 až 8 účastníků)

 • Výstupy ze setkání jsou formulovány anonymně

Všechny části proběhnou buď naráz, nebo v rámci 2 navazujících setkání:

 1. Úvod: seznámení se, očekávání, postup, časové možnosti...

 2. Tzv. mapování: analýza situace a fungování účastníků; pojmenování témat, která pro ně představují příležitost či problém

 3. Výběr tématu k řešení: z namapovaných témat si účastníci vyberou, kterým z nich by se chtěli dále zabývat

 4. Tzv. akční plánování: účastníci s pomocí průvodce plánují konkrétní kroky, které povedou k „řešení“ vybraného tématu

 5. Závěr: rekapitulace průběhu, zpětná vazba

"Rád bych ve škole více podporoval tento způsob sdílení a setkávání. Více informovat, ladit očekávání a motivovat k zapojení"
Rodič, ZŠ Chodov, březen 2021