kotouckova@obcanskevzdelavani.cz

Kamila Kotoučková

“Nemusíš vůbec nic, ale kdybys chtěl, můžeš cokoliv.”

Prostředí, v němž žijeme a fungujeme, nás ovlivňuje, kultivuje a formuje. Současně jej sami spoluutváříme svými činy, rozhodnutími a volbami. Budujeme-li to, na čem nám záleží a co se nás bezprostředně týká, máme mnohem větší chuť se do dění kolem nás zapojit a spolupracovat.

Tento program právě to umožňuje všem školním aktérům. Nabízí bezpečné prostředí a prostor, kde si dopřáváme zastavení, zamyšlení se nad svými potřebami a cestami k jejich naplnění. Změny vychází z nás, vychází zevnitř a mě baví vytvářet jim úrodnou půdu a být v tom s Vámi.

O životní náhody nemívám nouzi a jedna taková mě přivedla právě sem - do Centra občanského vzdělávání. Dlouhodobě se zajímám o mezilidské vztahy, kultivuji dovednosti nenásilné komunikace a fušuji do koučování.

Ve volném čase mě nejčastěji najdete pobíhat po lesích a po kopcích, hlavou vzhůru na jogamatce, v taneční obuvi na parketě nebo s vařečkou v ruce v kuchyni. Mým životním stylem je Vysočina - kraj i salám. A taky kavárenská kultura - ať už před či zpoza baru.