horak@obcanskevzdelavani.cz

Ondřej Horák

“Dopřejme si zastavení, klid a vzájemné porozumění i ve škole."

Vystudoval jsem práva, ale už během školy mne to více táhlo k práci s mládeží a ke vzdělávání. Založil jsem komunitu, která dodnes pořádá hry ve městech. Lektoroval jsem lidská práva ve školách a inicioval studentskou skupinu pro občanské vzdělávání. Odtud byl pak už jen krok do Centra občanského vzdělávání, které od roku 2014 vedu.

Zde jsem se zabýval podporu škol a učitelů na metodické rovině, v rámci VŠ kurzů či při zakládání asociace občankářů. Nahlédl jsem i do oblastí mimo školství, jako je podpora právní gramotnosti v regionech či metodika participativní práce s veřejností. Věnoval jsem se advokačním aktivitám v rámci systémového rozvoje občanského vzdělávání. Cenné zkušenosti a inspiraci jsem si přivezl i ze zahraničních angažmá.

Poslední dobou mne to však čím dále více táhne do škol u nás. Dílem za to mohou vlastní děti, dílem chuť pracovat přímo „v terénu“. Po letech, kdy to bylo „o lidech“, je to nyní „s lidmi“. V rámci programu Rovnýma slovama zažívám v roli průvodce momenty, kdy se lidé často odlišného názoru dokážou slyšet, hledat řešení a společně k něčemu přispět. Věřím, že nejen pro školu, ale i pro demokracii jako takovou jsou právě takové momenty klíčové.