S čím je dobré počítat před za pojením vaší školy do programu

Co bude v rámci spolupráce potřeba od vedení Vaší školy?

1. Pozitivní nastavení

 • víra, že má smysl pečovat o kulturu školy a že je důležité členům školní komunity vytvářet bezpečný prostor, aby se mohli do dění ve škole zapojovat
 • přesvědčení, že takováto spolupráce zapadá do aktuální situace školy a je v souladu s její vizí
 • ochota pracovat s podněty, které ze setkání účastníků přicházejí
 • důvěra v naši profesionalitu, zkušenosti a způsob, kterým pracujeme

2. Čas

 • kapacita ředitele/ky školy (či jiné pověřené osoby z vedení) se s námi občas vidět - viz sekce "časový rámec" níže

3. Zajištění podmínek

 • pro práci interního koordinátora - zejména morální podpora a motivace
 • pro nábor účastníků setkání - možnost využít komunikační kanály školy, prostor pro přímou komunikaci (zejména s rodiči - např. prezentace na třídních schůzkách), atd.
 • pro realizaci setkání - zejména v případě dětí (uvolnění z výuky, prostor, případná úprava rozvhu)
 • pro splnění formalit - náležitosti grantů, které spolupráci financují (zápisy do třídnice, prezenční listiny z workshopu apod.)

Co vyžaduje role interního koordinátora?

1. pozitivní nastavení

 • dobrovolné zapojení do spolupráce (nemáme dobrou zkušenost s tím, když je do této role někdo nucen)
 • zájem o téma rozvoje kultury školy a víra v to, že je důležité zapojovat do školního dění aktéry napříč školní komunitou
 • chuť se rozvíjet v této oblasti, ale i předávat svoje zkušenosti dál

2. Kapacita a energie na:

 • účast na schůzkách s námi a vedením školy (viz sekce "časový rámec" níže)
 • pravidelné setkávání s námi (nejméně 1x měsíčně) a průběžnou komunikaci
 • občasné setkání s ostatními koordinátory (max. 1x měsíčně)
 • vlastní koordinační a komunikační práci (viz níže)

3. Postavení ve škole

 • interní koordinátor může být kdokoli ze školní komunity; je však vhodné, aby to nebyl úplný nováček, ale naopak někdo, kdo školu i lidi v ní zná, ví, jaké jsou zvyklosti atd.
 • na základě zkušeností doporučujeme, aby to nebyl zástupce/kyně ředitele/ky - jak z důvodu časového vytížení, tak s ohledem na hierarchické postavení

V čem role interního koordinátora spočívá?

 1. Koordinátor tvoří spolu s ředitelem/kou a námi základní “tým” pro naši spolupráci
 2. pomáhá nám lépe porozumět potřebám, zvyklostem i specifikům své školy a naopak školní aktérům představuje nás a naši metodu práce
 3. přispívá k tomu, že je spolupráce maximálně efektivní a pro školu přínosná…je proto klíčovou osobou celé spolupráce, která má na její úspěch zásadní vliv

4. Jeho/její hlavní úkoly jsou:

 • komunikovat členům školní komunity, v čem spočívá naše spolupráce, jak probíhá, jaký je její smysl, dále vysvětlovat, odpovídat na otázky…
 • společně s námi zajišťovat účastníky setkání - osobní komunikace, využití komunikačních kanálů školy atd.
 • pomáhat při organizaci setkání - zejména otázka termínů, případně prostor apod.
 • podporovat a propojovat zástupce jednotlivých skupin vč. vedení, mají-li o to zájem

Tak co, jdete do toho?

Pokud vás program oslovil, vyplňte prosím za vaši školu nezávaznou přihlášku. Do 2 dnů vám dáme vědět, jestli na vaši školu máme atkuálně kapacitu, případně se rovnou domluvíme na dalším postupu.